Kitab Pemerintahan

Kitab Pemerintahan

Leuwiseeng com – 1. Manusia itu pengikut kaum Quraisy dan khilafah ada pada kaum Quraisy Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Manusia itu dalam urusan ini menjadi pengikut kaum Quraisy.
Kitab Jihad Dan Ekspedisi

Kitab Jihad Dan Ekspedisi

Leuwiseeng com – 1. Boleh menyerbu orang-orang kafir yang sudah pernah diajak memeluk agama Islam, tanpa memberitahu lebih dahulu Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.: Dari Nafik, ia berkata: Rasulullah saw. pernah menyerbu Bani
Kitab Barang Temuan

Kitab Barang Temuan

Leuwiseeng com – 1. Haram memerah susu binatang ternak tanpa izin pemiliknya Hadis riwayat Zaid Bin Khalid Al-Juhani, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi untuk bertanya tentang barang temuan. Rasulullah bersabda: Kenalilah wadah
Kitab Peradilan

Kitab Peradilan

Leuwiseeng com – 1. Sumpah diwajibkan atas terdakwa Hadis riwayat Ibnu Abbas ra.: Bahwa Nabi saw. bersabda: Andaikata manusia diberi sesuai tuntutan mereka, niscaya banyak manusia yang akan menuntut darah dan harta orang lain.
Kitab Hudud

Kitab Hudud

Leuwiseeng com – 1. Hudud pencurian dan nisabnya Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. memotong tangan pencuri dalam (pencurian) sebanyak seperempat dinar ke atas. (Shahih Muslim No.3189) Hadis riwayat Aisyah ra., ia