Tilu aktivitas anu paling Resep dina nuju Ngaronda

79 views
Tilu aktivitas anu paling Resep dina nuju Ngaronda

Ngasur-ngasur Seuneu, nuju Ngaliwet

LEUWISEENG.COM – Upami ku urang di lenyepan, ternyata aktivitas Ngaronda téh tiasa janten obat stress anu ampuh.

Tah, bilih teu acan percanten mah, mangga wéh lakonan tilu aktivitas di handap ieu nalika ngaRonda. Nyaéta:

1. Ngaliwet di Sisi Pos Ronda

2. Ngariung Ngabako (ngobrol) naon waé di Pos Ronda bari Ngopi, komo anu di obrolkeun nana Piduiteun mah

3. Ngupingkeun Carita pangalaman kolot baheula (biasana anu ngadongéng nyaéta anggota Ronda anu atos rada aya umur-an

Tiap Jalmi bénten-bénten karesep na nalika ngaronda.

Mangga, bilih badé di tambihan, da mung tilu éta anu paling dipikaresep ku abi mah.

99% abi yakin pasti aya anu nyebut “Gapléééééhhh….” ceunah.

Sabagian Foto-foto Aktivitas nuju Ngaronda di Kampung Leuwiseeng, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Aya nu nuju Gapléh, aya nu nonton TV, aya nu maén HP

Nuang Sangu Liwet Berjamaah, lur

Macem2 aktivitas nuju Nga-Ronda

Pak Kuwu Desa Sukaherang, ngiringan Gapléh

Aos ogé seratan ieu, lur :  Wilujeng WiFi-an di Warkop Salira, Sarébu Rupiah per Jam na

Tags: #Aktivitas #Leuwiseeng #Ngabako #Ngaliwet #Ngaronda #Ngopi #Pos Ronda #Resep #Ronda