Monthly : November 2017

alah, ngarakacak bah, ah…

alah, ngarakacak bah, ah…

LEUWISEENG.COM – Pi-eunteungeun lur tah, kanggo urang sadayana, yén bakal seu-seur gogoda na dina ngalakonan kahirupan rumah tangga, terutami dina taun-taun énggal, nyaéta di usia pernikahan 2 sasih dugi ka 2 tahun. Seu-seur pisan