Monthly : November 2017

Tihang Listrik

Tihang Listrik

LEUWISEENG.COM – Pan aya nu Gélo Opatan di rumah sakit jiwa. Nu hiji, térékél téh naék kana tihang listrik, bari mawa spidol. Geus di luhur, curat-corét, curat-corét bari seuseurian. Terus turun, bari séréngéh seuri