Author: admin

  author
  Kitab Minuman

  Kitab Minuman

  Leuwiseeng com – 1. Pengharaman khamar serta menerangkan bahwa khamar itu terbuat dari perasan anggur, kurma basah, kurma kering dan lain sebagainya yang dapat memabukkan Hadis riwayat Ali bin Abu Thalib ra., ia berkata:
  Kitab Kurban

  Kitab Kurban

  Leuwiseeng com – 1. Waktu kurban Hadis riwayat Jundab bin Sufyan ra., ia berkata: Aku pernah berhari raya kurban bersama Rasulullah saw. Beliau sejenak sebelum menyelesaikan salat. Dan ketika beliau telah menyelesaikan salat, beliau
  Kitab Pemerintahan

  Kitab Pemerintahan

  Leuwiseeng com – 1. Manusia itu pengikut kaum Quraisy dan khilafah ada pada kaum Quraisy Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Manusia itu dalam urusan ini menjadi pengikut kaum Quraisy.
  Kitab Jihad Dan Ekspedisi

  Kitab Jihad Dan Ekspedisi

  Leuwiseeng com – 1. Boleh menyerbu orang-orang kafir yang sudah pernah diajak memeluk agama Islam, tanpa memberitahu lebih dahulu Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.: Dari Nafik, ia berkata: Rasulullah saw. pernah menyerbu Bani