Catatan anu Pupus di Leuwiseeng & Panyalahan ti kawit Agustus 2011

Leuwiseeng com – Catatan Muslimin Muslimah anu tos Mulih ka Rohmatulloh di Leuwiseeng sareng Panyalahan.

Data ieu didamel ti kawit sasih Agustus tahun 2011 nyaéta ngawitan pupus na Aki Da’an dina kaping 03 Agustus 2011 (warga kampung Leuwiseeng). Data anu pang akhir na tiasa di tingali di palih handap postingan ieu. Kapatun na, mugia tetep konsisten nga data hal ieu.

Tujuan di damel na Catatan Warga anu tos Mulih ka Rohmatulloh di Leuwiseeng sareng Panyalahan nyaéta kanggo supados urang sadayana anu masih jumeneng di alam dunya ieu janten teras-terasan émut yén dina hiji waktos gé, urang gé sami pasti tilar dunya. Ti dinya, mudah-mudahan tiasa ngajantenkeun motivasi kanggo supados langkung giat ibadah kanggo pibekeleun hirup sa-atos pupus engké.

Kapayun na, nalika aya tambihan warga anu pupus di Leuwiseeng sareng Panyalahan, maka badé di tambihkeun dina postingan ini, sareng badé di damel postingan nu énggal oge anu khusus nga-béwarakeun anu pupus éta, sareng badé ngadamel link tautan tina postingan nu pupus éta kana postingan utama ieu, supados sadaya jalmi terangeun sadaya data anu atos ngantunkeun di kampung Leuwiseeng sareng Panyalahan.

Mangga, ieu rangkuman Data na:

 1. Aki Da’an – 03 Agustus 2011 (Leuwiseeng)
 2. Bpk. Umuh – 16 September 2011 (Panyalahan)
 3. Ibu Ihoh – 23 September 2011 (Leuwiseeng)
 4. Rifaz – 06 Oktober 2011 (Leuwiseeng)
 5. Ibu Iyah – 15 Oktober 2011 (Leuwiseeng) – (Suami dari Alm. Bpk. Holil yang meninggal pada 22 Desember 2011 dibawah)
 6. Bpk. Sum’an – 09 Desember 2011 (Leuwiseeng)
 7. Bpk. Holil – 22 Desember 2011 (Leuwiseeng) – (Suami dari Almh. Ibu Iyah yang meninggal pada 15 Oktober 2011 diatas)
 8. Feri Sandria – 27 Desember 2011 (Leuwiseeng) – (Putra Bpk. Zaenal)
 9. Bpk. H. Zaenuddin – Kosdi – 04 Maret 2012 (Leuwiseeng)
 10. Bpk. Sadli – 7 Maret 2012 (Leuwiseeng)
 11. Bi Hawiyah – 22 Maret 2012 (Leuwiseeng)
 12. Aki Uwen – 04 April 2012 (Leuwiseeng)
 13. Bi Isah – 07 April 2012 (Leuwiseeng)
 14. Bi I’ah – 13 April 2012 (Panyalahan)
 15. Pak Mamat – 21 April 2012 (Panyalahan)
 16. Pak Bohim – 19 Juni 2012 (Leuwiseeng – Picung)
 17. Pak Utang – 17 Agustus 2012 (Panyalahan)
 18. Kang Hilman (putranya Pak. Aj. Aan Farhan) – 03 Oktober 2012 (Panyalahan)
 19. Pak Ro-up – 05 Oktober 2012 (Leuwiseeng)
 20. Wa Koko – 03 Desember 2012 (Leuwiseeng)
 21. Ceu Ane – …………… (Leuwiseeng)
 22. Bu Jua (Ibunya Bu Jojoh) – …………… (Panyalahan)
 23. Wa Jua (Ma Juarsih) – …………… (Panyalahan)
 24. Mak Ini – 20 Maret 2013 (Panyalahan)
 25. Mang Jaja (Bi Piah) – 21 Maret 2013 (Leuwiseeng)
 26. Ma Uyu – 11, April, 2013 (Kp. Panyalahan)
 27. Ne Omah (putri ma acih) – 08 Juni, 2013 (Kp. Leuwiseeng)
 28. Mang Abu – 26 Agustus 2013 (Kp. Leuwiseeng)
 29. Neli – *** – putri bu sulastri (Kp. Leuwiseeng)
 30. Ibu Lina -(Putri Hj. Yayah) – 27 Januari 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 31. Pak Abdul Kohar – 13 Februari 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 32. Neng Sida (Putri Bpk. Dodo. M) – 03 Maret 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 33. Nur (Putri Bpk. Ade) – 27 Juni 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 34. Dewi (Putri Ibu Imas) – 14 Juli 2014 (Kp. Panyalahan)
 35. Ibu Uken (Ukaini) – 4 September 2014 (Kp. Panyalahan)
 36. Bpk. Solihin (suamina Bu Ijoh) – 7 September 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 37. Bpk. Uya – 11 September 2014 (Kp. Leuwiseeng)
 38. Ibu. Omah (Istri Bpk. Idih) – 30 September 2014 (Kp. Panyalahan – Lokasi)
 39. Ibu. Titin (Istri Bpk. Umar Alm.) – 21 Januari 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 40. Mang Tatang (Adiknya Mang Munu – Putra Bpk. Sum’an Alm.) – 11 Februari 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 41. Neng Adisti Azzahra (Putri Ibu Ade Tita – Putu Mang Lili) – 13 Februari 2015 (Kp. Panyalahan – Lokasi)
 42. Bi Waki’ah (Ibu na Mang Nunu Ojek) – 25 Februari 2015 (Kp. Panyalahan)
 43. Ma Apoh – 07 Mei 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 44. Pak Ucup (Bu Imas) – 15 Mei 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 45. Pak Idi (Bu Itoh) – 12 Juni 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 46. Bu Atminah (Istrina Bpk. Sum’an Alm.) – 14 Agustus 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 47. Bpk. H. Syarif (suami na bu gayah) – 08 Oktober 2015 (Kp. Panyalahan)
 48. Bpk. Mumun (Bi Amah) – 06 Desember 2015 (Kp. Leuwiseeng)
 49. Bpk. Herman (Suami na Ibu Isah) – 22 Februari 2016 (Kp. Panyalahan)
 50. Bpk. K.H. Nandang Syarif Hidayat (suami na Ibu Hj. Ros) – 16 Maret 2016 tabuh 17.45 WIB (Kp. Leuwiseeng)
 51. Bpk. H. Jamhari (suami na Ibu Hj. Uka) – 16 Maret 2016 tabuh 22.30 WIB (Kp. Leuwiseeng)
 52. Bpk. Toha (Suami na Ibu Jua) – 05 April 2016 kinten-kinten tabuh 18.45 WIB (Kp. Leuwiseeng)
 53. Ade Winda (Putri na Ceu Bibi – Lokasi) – 06 April 2016 kinten-kinten tabuh 10.00 WIB (Kp. Leuwiseeng)
 54. Bpk. Aj. Aan Farham – 01 Mei 2016 (Kp. Panyalahan)
 55. Jang Dafa – Putrana Pak Ahid – 10 Juni 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 56. Ceu Iyah (Istri na Alm. Mang Nasihin) – 24 Juni 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 57. Ma Ojoh – 12 Agustus 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 58. Aki Bahrum – 31 Agustus 2016 (Kp. Panyalahan).
 59. Aki Unus – 04 Oktober 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 60. Jang Iwan (Putrana Mang Uya Alm.) – 10 Desember 2016 (Kp. Leuwiseeng Tonggoh)
 61. Bi éha (Ibuna Kang Edi) – 19 Desember 2016 (Kp. Panyalahan)
 62. Mang Sodik (Putrana Wa éna) – 21 Desember 2016 (Kp. Leuwiseeng)
 63. Wa Liyoh (Ibuna Pak Abd. Wahid) – 5 Januari 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 64. Ma Iki (Ibuna Kang Zenal Anwar) – 11 Januari 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 65. Wa Sahnan (Rakana Pa Mumun) – 28 Januari 2017 (Kp. Panyalahan)
 66. Kang Misbah – 17 Februari 2017 (Kp. Panyalahan)
 67. Bi Mamah (Istri-na Mang Bakir) – 21 Februari 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 68. Ibu Mumu (Ibu na Ceu Ayen) – 09 Maret 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 69. Mang Idih (Bi Omah) – 15 Maret 2017 (Kp. Panyalahan – Lokasi)
 70. Bi Cicah (Istrina Mang Olih) – 23 Mei 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 71. Mang Momon (Bi Nining) – 05 Juni 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 72. Aki Udin – 20 Juli 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 73. Hj. Mimi – 21 Juli 2017 (Kp. Leuwiseeng)
 74. Ceu Upi (Istri na mang Endih) – 24 Juli 2017 (di Kp. Leuwiseeng)
 75. Pak Encur (Suami na Bu Dede) – 14 Desember 2017 (di Kp. Leuwiseeng)
 76. Wa Uu (Wa Unasih), Ibu na Pak Omo – 18 Januari 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 77. Ibu Arah (Istri na Bpk Lili) – 24 Januari 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 78. Ibu Uum (Raka na Pak Amang) – 27 Januari 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 79. Ibu Uju (Ibu na Bpk Kurnen) – 05 Maret 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 80. Ummi Tati (Ibu na kang Aam Ilham) – 15 Maret 2018 (di Kp. Panyalahan)
 81. Wa Olih (Istri na Alm. Wa Engkus) – 27 Maret 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 82. Bi Uneh – 04 April 2018 (di Kp. Panyalahan)
 83. Bi Nuni (Istri na Mang Aep) – 15 April 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 84. Pak Ajengan Dodo Murtado (Suami na Ibu Nenti) – 15 Juni 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 85. Pasa (Putra na mang Aman) – 15 Juni 2018 (di Kp. Panyalahan)
 86. Ma eja (ibu na ma hajar) – 7 Juli 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 87. Bapa Ojo (Ramana P.Iping RW 09) – 3 agustus 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 88. Bi Rohana (rai na ma ojoh almh) – 6 agustus 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 89. Bu Hj.Ucu Suryamah (istrina Pak H. Muhammad Hatta) – 12 september 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 90. Wa Emun (istri na alm. Wa Uwen) – 21 Oktober 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 91. Wa Anan (suami na Wa Aah) – 5 Desember 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 92. Bapak H. UMAR suamina Ibu Hj. Emuk, Mertuana Bapak Nana Heryana (Kepala Desa.Sukaherang) – 29 Desember 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 93. Bapak Endang Dudung (Putra Cikal na Alm. H. Solihin) – 30 Desember 2018 (di Kp. Leuwiseeng)
 94. Bapak Bakir (Bapak na Ibu Cicih, Ibu Tuti, Ibu Titin, Ibu Ema, Ibu Aat) di Kp. Leuwiseeng, kinten-kinten tabuh 03.00 WIK (ping 18 Januari 2019)
 95. Bapak Olih (Putra na Almh. Hj. Yoyo) di Kp. Leuwiseeng, kinten-kinten tabuh 18.30 WIK (ping 24 Maret 2019)
 96. Mas …. (Caroge na teh Mimin Alm. Pak Idih) di Kp. Panyalahan, Nembe kinten-kinten tabuh Satengah Satu Dini Hari (ping 28 Maret 2019)
 97. Ibu Lilis (Rai na Bpk. Agus) – 1 Juli 2019 (di Kp. Leuwiseeng)
 98. Bpk. Yanto (caroge na Ibu Roro) – 10 Juli 2019 (di Kp. Leuwiseeng)
 99. Bpk. H. Muhammad Hatta (Suami na Almh. Bu Hj.Ucu Suryamah) – 22 Juli 2019 (di Kp. Leuwiseeng)
 100. Ibu Toto (Istri na Alm. Bpk. Iyat) – 15 Agustus 2019 (di Kp. Leuwiseeng)
 101. Muhammad Abil Sidiq Alfatih (Putra na Endang Muttaqin – Siti Samsiah) – Lahir: 18 Agustus 2019. Wafat: 24 Agustus 2019 di Kp. Leuwiseeng)
 102. Ibu Kanah (Bojona Bpk. Emuh) – 20 Oktober 2019 di Kp. Leuwiseeng)
 103. Ibu Juju (Bojona Bpk. Buloh) – 21 Oktober 2019 di Kp. Panyalahan)
 104. Ibu Omah (Ibu na mang Awang) – 21 Oktober 2019 di Kp. Leuwiseeng)
 105. Salajeng na ?

Pang akhir na update, dina kaping: 21 Oktober 2019.

Mudah-mudahan sadaya amal ibadah nu parantos ngarantunkeun di luhur, di tampi ku Gusti Alloh SWT. Amin.

Bilih aya anu kalangkung / teu ka catat (kumargi abi teu salawasna aya di bumi leuwiseeng), mangga, informasikeun waé ka abi, ngalangkungan SMS/WA: 08-5353-99-4262.

Conto Format béwara dina Facebook:

INFO : BAHASA SUNDA.
Inna Lillahi wa inna ilaihi raji’un
Parantos mulih ka Rohmatulloh Bapak / Ibu **** di Kp. Leuwiseeng / Kp. Panyalahan
Nembe kinten-kinten tabuh 00.00 WIK (ping ** **** ***)
Mudah-mudahan Almarhum ditampi Iman Islam na, dihapunten sagala rupi Dosa na, sareng Aya Dina Rohmat Maghfiroh Alloh SWT, sareng dilebetkeun kana Surga na Alloh SWT. Amin.
Al-fatihah.