Do’a Saba’da Ngaos Tafsir Al-Jalalain

Leuwiseeng com – Sumber ti Pangaosan Saptuan Al-Ikhwan Picung Leuwiseeng Sukaherang Singaparna Tasikmalaya 46413 Jawa Barat :

Allohummarhamna bil Qur’an
Waja’al hulana imaaman wanuuron wahudan warohmah

Allohummadzakkirna min humma nasiiina wa’allim naa min huma jahilna
warzuqna tilaa watahu ana anlaili waatro fannahar

waj’al-hulana hujjattan, Yaa Robbal ‘alamiin

HARTOSNA :

Mugi Gusti Kersa Masihan, Ka Abdi sadayana, Sareng Mugi ieu Qur’an
Dijantenkeun Iman sareng Caca-ang, pituduh sareng Rohmat pikeun abdi sadaya.

Mugi Masihan émut tina kahilapan sareng terang sadaya kabodoan.
Mugi Gusti ngarizkian ka abdi sadayana ku tiasa ngaos kana Al-Quran, dina tengah-tengah wengi sareng énjing-énjing sareng pasosonten.

Mugi dijantenkeun hujjah, Héy Dzat anu Ngurus Alam.

DILAJEUNGKEUN :

Robbin Fa’naa, Bimaa ‘Allamtanaa
Robbi ‘Allimnaa Alladzii Yan-Fa’unaa

Robbi Faqihna, Wafaqih Halanaa
Waqorrobatin Lanaa Fii Diininaa

Tawassalnaa Bita ‘allumin
Tawassalnaa Bita’liimin.

An Tarjuqonaa, Wasi’ahu
Wa antarzuqonaal amanahu.

HARTOSNA :

Abdi Tawasul ku Pangaosan
Abdi Tawasul ku Pangwurukan.
Mugi Gusti Ngarizqian
Kajembaran, Ka-Amanan.