Opat Tingkatan “BAU” dina Perjalanan Hirup Manusa

Leuwiseeeng com – Nyaéta :

1. Bau Haseum (usia 0-5 tahun)
2. Bau Kuyup (usia 6-12 tahun)
3. Bau Kélék (usia 13-32 tahun)
4. Bau Taneuh (usia 33-64 tahun)