Kitab Barang Temuan

Kitab Barang Temuan

Leuwiseeng com – 1. Haram memerah susu binatang ternak tanpa izin pemiliknya Hadis riwayat Zaid Bin Khalid Al-Juhani, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi untuk bertanya tentang barang temuan. Rasulullah bersabda: Kenalilah wadah
Kitab Peradilan

Kitab Peradilan

Leuwiseeng com – 1. Sumpah diwajibkan atas terdakwa Hadis riwayat Ibnu Abbas ra.: Bahwa Nabi saw. bersabda: Andaikata manusia diberi sesuai tuntutan mereka, niscaya banyak manusia yang akan menuntut darah dan harta orang lain.
Kitab Hudud

Kitab Hudud

Leuwiseeng com – 1. Hudud pencurian dan nisabnya Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. memotong tangan pencuri dalam (pencurian) sebanyak seperempat dinar ke atas. (Shahih Muslim No.3189) Hadis riwayat Aisyah ra., ia
Kitab Sumpah

Kitab Sumpah

Leuwiseeng com – 1. Larangan bersumpah dengan selain nama Allah Hadis riwayat Umar bin Khathab ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia melarang kamu sekalian bersumpah dengan