Kitab Ilmu

Kitab Ilmu

Leuwiseeng com – Bab Ke-1: Keutamaan Ilmu. Firman Allah, “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (al-Mujaadilah: 11),
Kitab Iman

Kitab Iman

Leuwiseeng com – Bab Ke-1: Sabda Nabi saw., “Islam itu didirikan atas lima perkara.” Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ia dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Supaya keimanan
Kitab Permulaan Turunnya Wahyu

Kitab Permulaan Turunnya Wahyu

Leuwiseeng com – Bab Bagaimana Permulaan Turunnya Wahyu kepada Rasulullah saw. dan Firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya.” l. Dari Alqamah bin Waqash al-Laitsi, ia berkata,